Sales network

Main office:

Chongqing headquarters Tel: 86-23-86001009 factory address: Chongqing city Yubei District Shuangfeng Street Feihong Road Bridge No. 5

Heilongjiang; Gansu; Liaoning; Xinjiang;; Hunan; Jiangxi; Hubei; Zhejiang; Shanghai; Jiangsu; Guangdong; Shandong; Hebei;; Henan;; Sichuan; Shanxi